Välkommen till Wessmans!

Vi är två bröder som båda studerat till civilingenjörer med ett stort intresse för teknik, mjukvara och entreprenörskap.